Rada Miejska

Komisje

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:

 • Witold Cira

Członkowie:

 • Sylwia Puchała
 • Wiesław Opoka
 • Zdzisław Mider
 • Kazimierz Klasiński

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
Przewodniczący:

 • Zdzisław Pruś

Członkowie:

 • Wiktor Badurak
 • Aneta Wykurz
 • Grażyna Robak
 • Henryk Różycki
 • Marek Prokop
 • Zdzisław Woźniak

Komisja Rolna
Przewodniczący:

 • Marek Prokop

Członkowie:

 • Kazimierz Klasiński
 • Zdzisław Mider
 • Aneta Wykurz
 • Marek Sarna

Komisja Przemysłu i Handlu
Przewodniczący:

 • Marta Łaskawiec

Członkowie:

 • Wiktor Badurak
 • Maciej Soboń
 • Adam Koniusz
 • Edward Szumara

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Przewodniczący:

 • Sylwia Puchała

Członkowie:

 • Witold Cira
 • Dariusz Pikulski
 • Edward Szumara
 • Maciej Kmita

Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
Przewodniczący:

 • Zdzisław Woźniak

Członkowie:

 • Marta Łaskawiec
 • Maciej Soboń
 • Maciej Kmita
 • Grażyna Robak

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Przewodniczący:

 • Stanisław Sternak

Członkowie:

 • Adam Koniusz
 • Wiesław Opoka
 • Dariusz Pikulski
 • Marek Sarna