Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zmiana stawek cen za wodę i ścieki 27.06.2008

Zgodnie z przyjętą w dniu 18 czerwca uchwałą Rady Miejskiej, od 1 lipca 2008 roku obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ceny i stawki w okresie obowiązywania taryf dotyczących odprowadzania ścieków
Lp.wyszczególnienie

Taryfa
obowiązująca

Taryfa nowaZmiana
%
4/3
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek
0.1.2.3.4.5.
1.Dla wszystkich
dostawców ścieków
dostarczanych do sieci
Cena usług
i
odprowadzania
ścieków
 2,86 2,96 103
2.Za ścieki dowożone
do oczyszczalni
  5,00 5,50 110
Ceny i stawki w okresie obowiązywania taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę

 

Lp.

wyszczególnienie

Taryfa

obowiązująca

Taryfa

nowa

Zmiany

%

4/3

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

 i stawek opłat

 
   

Wielkość cen i stawek opłat

0.

1.

2.

3.

4.

5.

   

1.

  

Grupa I

Cele socjalno-

bytowe

 

-cena wody(zł/m3)

-stawka opłaty

wodomierzowej

(zł/wodomierz/miesiąc)

Ø 15

Ø 20

Ø 25

Ø 32

Ø 50

Ø 50/20

Ø 80/25

Ø 100/32

  

2,44

   

 

 

1,38

1,58

3,79

4,79

10,58

79,80

86,94

98,08

2,56

   

 

 

1,38

1,58

3,79

4,79

10,58

79,80

86,94

98,08

105

      

100

   

2.

  

Grupa II

Pozostałe cele

cena wody(zł/m3)

-stawka opłaty

wodomierzowej

(zł/wodomierz/miesiąc)

Ø 15

Ø 20

Ø 25

Ø 32

Ø 50

Ø 50/20

Ø 80/25

Ø 100/32

 

3,80

   

 

 

1,38

1,58

3,79

4,79

10,58

79,80

86,94

98,08

3,85

   

 

 

1,38

1,58

3,79

4,79

10,58

79,80

86,94

98,08

101

     

 

 

100

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług.