Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zimowe utrzymanie dróg i chodników 05.01.2009

Pługopiaskarki ciężkie i lekkie wyjeżdżają na ulice Pińczowa i sołectw gminy w ramach zimowego utrzymania dróg. Obowiązek odśnieżaniu chodników położonych bezpośrednio przy drogach ciąży na właścicielach posesji.

 

 

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Pińczów zajmuje się firma „HOS-BUD”, która odśnieża teren miasta Pińczowa (23 km dróg, poza drogami powiatowymi i wojewódzkimi) oraz sołectwa (93 km dróg). W mieście odśnieżanie dostosowane jest do warunków pogodowych – 2 razy dziennie (rano i wieczorem); na terenach sołectw odśnieżanie odbywa się interwencyjnie – na zgłoszenie sołtysa.

W przypadku chodników ich odśnieżanie leży w gestii właścicieli posesji. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest – zgodnie z art. 5.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przepis ten dotyczy wszystkich właścicieli działek leżących na granicy z pasem drogowym, wzdłuż których zlokalizowany jest ciąg pieszy.  Należy zwrócić uwagę, że „bezpośrednio” oznacza również przypadek kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni.

Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków właścicielom i zarządcom grożą kary. Sąd może orzec karę grzywny, również Straż Miejska może ukarać mandatem karnym.