Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zbieramy podpisy na rzecz włączenia Pińczowa do "Pakietu dla średnich miast" 26.04.2017

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Pińczowie jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie włączenia miast poniżej 15 tysięcy mieszkańców będących stolicami powiatu do „Pakietu dla średnich miast” w ramach „Pakietu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. Jego główne elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020. Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. W konsekwencji tego Pińczów, obok Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowy oraz Opatowa pomimo, iż jest stolicą powiatu nie został wpisany na listę mogących liczyć na priorytetowe traktowanie. W opinii Rady Miejskiej, niezaliczenie naszego miasta do opracowanego przez rząd pakietu działań priorytetowego traktowania spowoduje utratę funkcji społeczno-gospodarczych i pogorszenie życia naszych mieszkańców.

Dla poparcia tej uchwały będą zbierane podpisy mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów. Podpisy będzie można składać w Urzędzie Miejskim, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz u sołtysów.

W związku z powagą tego przedsięwzięcia prosimy mieszkańców naszego miasta i gminy o składanie podpisów.