Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zapisy na semestr letni 28.01.2008

Trwają zapisy na semestr letni Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z Łodzi. Punkt informacyjny szkoły znajduje się w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. 7 Źródeł 7.
<img src="images/aktualnosci/old/news/5461201505228_logo_pol.jpg" border="0" alt="" />

WSHE to jedna z największych uczelni niepublicznych w kraju o największym wyborze kierunków i specjalizacji. Znajduje to odzwierciedlenie w corocznych rankingach szkół wyższych. Doceniana jest dostępność studentów do wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, baza dydaktyczna i możliwości rozwijania zainteresowań naukowych wśród studentów, do dyspozycji których należą specjalistyczne pracownie informatyczne, montażownia video, atelier fotograficzne, pracownia radiowa, prasowa i telewizyjna. Warto wspomnieć, że wszystkie budynki Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto uczelnia wyróżnia się na tle innych poziomem komputeryzacji zasobów bibliotecznych, systemem wspierania absolwentów i kontaktami naukowymi ze światem. WSHE współpracuje z 80 uczelniami na całym świecie, dzięki czemu studenci mogą skorzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Socrates – Erasmus.

Wychodząc naprzeciw lokalnemu zapotrzebowaniu, WSHE w 2007 roku uruchomiła swój Punkt Informacyjno - Rekrutacyjny w Pińczowie, który prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia na kierunkach: Pedagogika, Informatyka, Politologia, Zarządanie, Transport i  Administracja. Obecnie trwają zapisy na semestr letni.

Materiały WSHE