Archiwum

Powrót do listy aktualności

XXXIV Rajd Komendy Hufca ZHP Pińczów 27.04.2009

Około 200 druhów z pińczowskiej Komendy Hufca ZHP wzięło udział w dorocznym XXXIV rajdzie harcerskim – Grochowiska’2009.  Harcerze ze szkół podstawowych i gimnazjów wędrowali w kierunku Grochowisk niebieskim szlakiem turystycznym, noszącym imię Wacława Żelichowskiego.Celem rajdu było propagowanie technik harcerskich, uczczenie 146 rocznicy bitwy pod Grochowiskami, propagowanie turystyki pieszej i obchody Dnia Ziemi. Rajd miał także ekologiczne przesłanie a po drodze trzyosobowe zespoły każdego z patroli rajdowych uczestniczyły w konkursach ekologicznych zorganizowanych na trasie przez specjalistów – leśników z Nadleśnictwa Pińczów. Harcerze musieli wykazać się wiedzą o lesie, jego mieszkańcach, zasadach ochrony przyrody ale także znajomością gatunków drzew, zwierząt i historią ochrony przyrody w Polsce.