Archiwum

Powrót do listy aktualności

XIV Rajd Smerfów 12.06.2008

Blisko 150 uczestników wyruszyło sprzed Urzędu Miejskiego do Młodzaw w XIV Rajdzie „Smerfów” organizowanym jak co roku przez Komendę Hufca ZHP w Pińczowie.
Trasa rajdu przebiega terenami Pińczowa i okolic, w programie znalazło się również zwiedzanie „Ogrodu na Rozstajach” w Młodzawach.



Przed Urzędem Miejskim harcerzy przywitał burmistrz Marek Zatorski oraz naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego – Krystyna Gruszka. Dzieci otrzymały na drogę słodycze, które ufundował Urząd Miejski w Pińczowie.

Celem rajdu jest propagowanie technik harcerskich oraz turystyki pieszej na Ponidziu. Rajd jest również okazją do wspólnego spotkania zuchów z terenu Hufca.

W rajdzie wzięły udział „Smerfy” z: SP nr 1 w Pińczowie, SP Gacki, SSP Michałów, SP Działoszyce, SP Brzeście, SP Żędowice, SP Młodzawy, SP Zagość, SP Bogucice.