Archiwum

Powrót do listy aktualności

XIII Spotkania Historyczne 21.09.2009

"Archeologiczne odkrywanie Ponidzia" było tematem trzynastych Spotkań Historycznych, które odbyły się dziś w Pińczowie. Co roku, w rocznicę nadania praw miejskich Pińczowowi, w Bibliotece Publicznej spotykają się mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele szkół i instytucji kultury oraz miłośnicy Ponidzia, by wspólnie wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących wybranych zagadnień z historii naszego regionu.

W tym roku tematyka Spotkań dotyczyła archeologii Ponidzia. Na sesję złożyły się trzy, niezwykle interesujące wykłady: Andrzeja Dziubińskiego ("Naukowe poznanie Ponidzia w XIX i XX wieku - archeologia, przyroda, geologia"), Andrzeja Matogi ("Archeolog w sutannie ks. Stanisław Skurczyński - rodak pińczowski") oraz Andrzeja Przychodniego ("Korytnica w świetle najnowszych wykopalisk"). Całość uzupełniona była wystawą archeologia Dariusza Grenia z Muzeum Regionalnego w Pińczowie zatytuowaną "Archeolog na probostwie ks. Stanisław Skurczyński, 1882-1972".

W przerwie między wykładami słuchacze mogli nabyć Zeszyty, które są pokłosiem kolejnych sesji w ramach Spotkań Historycznych.

Organizatorami XIII Spotkań Historycznych byli: Biblioteka Publiczna w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalne w Pińczowie.