Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert 29.08.2018

Zarządzeniem Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów, rozstrzygnięto II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2018 r. z zakresu:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pobierz: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/506669/Zarz%C4%85dzenie-89_2018