Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert 21.02.2018

Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów, rozstrzygnięto I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2018 r. z zakresu:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pobierz: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/472280/Zarz%C4%85dzenie-20_2018