Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert 21.02.2017

Zarządzeniem Nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów, rozstrzygnięto I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2017 r. z zakresu:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pobierz: http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/159774/19428/htmlpreview