Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wykopaliska przy budowie obwodnicy 07.09.2018

Na terenie budowy obwodnicy Pińczowa trwają prace archeologiczne. Nad ich przebiegiem czuwa pracownik Muzeum Regionalnego w Pińczowie Dariusz Greń, który opisuje dotychczasowe znaleziska.

Na dotychczas zbadanym obszarze 28 arów znaleziono 38 obiektów, głównie dołków po słupowych służących jako konstrukcja budynków, szałasów i szop. Wśród nich natrafiono na wypełniska dwóch z takich budowli wstępnie datowane na pierwsze stulecie naszej ery. Konstrukcja tych dwóch obiektów jest podobna i opiera się na sześciu słupach. Jako wyposażenie jednego z tych obiektów służyła odnaleziona jama zasobowa, czyli pradawna lodówka, wykorzystywana później jako schowek w której znajdowały się fragmenty naczyń oraz metalowy grot strzały łuku.

Po zakończeniu badań i opracowaniu materiału Muzeum Regionalne w Pińczowie będzie się starało o pozyskanie tych zabytków. Dokładne oszacowanie wszystkich znalezisk będzie możliwe dopiero po ich dokładnym oczyszczeniu i przebadaniu.

Podczas prac natrafiono także na znaleziska paleontologiczne, takie jak kilkanaście skamielin jeżowców oraz kilkaset segmentów liliowców.

Wykopaliska będą trwać jeszcze około miesiąca, więc jest duże prawdopodobieństwo znalezienia kolejnych ciekawych eksponatów.

wykopaliska