Archiwum

Powrót do listy aktualności

Więźniowie z Zakładu Karnego pomagają 07.12.2016

Więźniowie z Zakładu Karnego w Pińczowie jak co roku włączają się w prace społeczne na terenie miasta i gminy Pińczów. Wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego dbają o utrzymanie czystości, grabią liście, odśnieżają i zamiatają chodniki wycinają krzewy i zbierają śmieci w pasie drogowym, koszą trawę, wymieniają lub naprawiają uszkodzone znaki drogowe, tablice, słupki z łańcuchami, sprzątają cmentarz i pomniki, przy których odbywają się uroczystości kościelne i państwowe. Na terenie miasta przycinają krzewy i gałęzie, montują kosze na śmieci, naprawiają ławki i chodniki. Ich praca jest zauważana i doceniana przez mieszkańców. Działają oni bezinteresownie dla dobra całego lokalnego społeczeństwa.

W Urzędzie Miejskim wykonują prace remontowe pomieszczeń biurowych – szpachlują i malują ściany, kładą płytki i panele na podłogach i ścianach, wykonują drobne naprawy.

Również w placówkach szkolnych pomagają w każdy możliwy sposób: szpachlują, malują klasy, klatki schodowe, gabinety, naprawiają krzesła i ławki, odśnieżają chodniki, koszą trawniki, dbają o porządki.

Praca odgrywa także ważną rolę dla samych skazanych. Kształtuje to u nich postawy społeczne, obowiązkowość, sumienność oraz sam nawyk pracy. Dzięki temu łatwiej będzie się im odnaleźć po wyjściu na wolność.

prace więźniów 1

prace więźniów 2

prace więźniów 3