Archiwum

Powrót do listy aktualności

Walne zebranie LGD PONIDZIE 25.11.2008

28 listopada 2008 roku w Sali Kominkowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie, o godzinie 13:00 odbędzie się walne zebranie członków LGD Ponidzie.

Planowana tematyka zebrania:

1. Uchwalenie liczby członków Rady stowarzyszenia.
2. Wybór Rady.
3. Uchwalenie Regulaminu Rady.
4. Uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalenie Regulaminu Zarządu.
6. Uchwalenie Regulaminu stowarzyszenia LGD Ponidzie.
7. Analiza Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ponidzie.
8. Sprawy różne.

Robocza wersja strategii dostępna jest w siedzibie LGD Ponidzie. (Urząd Miejski w Pińczowie, pok. Nr 4) oraz w Urzędach Gmin - członków LGD Ponidzie u pracowników delegowanych do Lokalnej Grupy Działania.

W dniu 08 grudnia 2008 roku w Sali Kominkowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie, o godzinie 13:00 odbędzie się kolejne walne zebranie członków LGD Ponidzie. Głównym tematem zebrania będzie uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Szczegółowa tematyka podana zostanie na walnym zebraniu w dniu 28 listopada 2008 roku.