Archiwum

Powrót do listy aktualności

W Pińczowie budują i remontują 16.01.2008

Ponad 4,7 miliona złotych przeznaczonych zostanie z budżetu Pińczowa na inwestycje. Z tych pieniędzy powstanie między innymi 400 oczyszczalni.

Pińczowscy radni przyjęli projekt budżetu na 2008 rok. Zakłada on dochody w wysokości 41.9865,976 złotych i wydatki w wysokości 44.204.741 złotych. Gmina zaciągnie kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.138.765 złotych.
Sporo gminnych dotacji otrzyma Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkoli (1,8 miliona złotych) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów w tym pływalni (640 tysięcy złotych). Na kulturę gmina przeznaczy 1.384 tysiące złotych.
Przychody gminy w tym roku wyliczono na sumę 2.696.290 złotych, a rozchody - 1.557.525. Przeznaczone one mają być na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Co zbudują?

W tym roku gmina zrealizuje inwestycje za 1.739 tysięcy złotych. Będą to głownie przebudowy dróg i ulic w wielu miejscowościach, budowa wodociągów, przebudowa oświetlenia i remonty gminnych obiektów - w tym szkół. W planie zadań wieloletnich jest także mowa o rozpoczęciu budowy ścieżki rowerowej na terenie gmin Pińczów, Wiślica i Busko oraz o rozpoczęciu przebudowy targowicy miejskiej przy ulicy Republiki Pińczowskiej. Jest także bardzo ważny plan budowy kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Chcą aż 400 oczyszczalni

- W ubiegłym roku w gminie zrealizowany został pilotażowy program w zakresie budowy oczyszczalni - mówi Marek Zatorski, wiceburmistrz Pińczowa odpowiedzialny za realizację gminnych inwestycji. - Przy dotacjach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wybudowaliśmy 25 takich oczyszczalni w Orkanowie i 7 w Podłężu. Właściciele tych urządzeń dopłacali około 1,5 tysiąca złotych.
Okazało się, że zainteresowanie takimi oczyszczalniami jest gigantyczne i do dzisiaj już około 400 właścicieli domostw z jedenastu sołectw zgłosiło chęć posiadania takiej oczyszczalni. Najwięcej - około 60 osób - to mieszkańcy Młodzaw Dużych i Podłęża - kolejne 50. Podkreślić należy, że zgodnie z planami gminy, oczyszczalnie powstawać będą jedynie w tych miejscowościach, gdzie nie dotrze lub ze względów technicznych i terenowych nie może dotrzeć kanalizacja liniowa.

- Aby zrealizować tę inwestycję, gmina Pińczów przystąpiła do programu małych oczyszczalni, w który jest 50 gmin naszego województwa. Działanie to realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i nasza gmina ma szansę na dotację w kwocie do 4 milionów złotych - dodaje Marek Zatorski.

Źródło: Irena Imosa, Echo Dnia, 16 I 2008