Archiwum

Powrót do listy aktualności

Uważajmy obok cmentarzy 31.10.2008

W czasie dwóch świątecznych dni w Pińczowie nastąpi zmiana organizacji ruchu obok pińczowskiej nekropolii. Ulica Grodziskowa, przy której znajduje się największa w powiecie nekropolia, stanie się ulicą jednokierunkową na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy 7 Źródeł, czyli aż do osiedla Grodzisko. Przy cmentarzach zlokalizowanych przy ruchliwych szosach, a więc w Bogucicach przy szosie Busko-Pińczów oraz w Kijach przy szosie Pińczów-Kielce, a także w okolicach cmentarza w Dzierążni, przez cały czas pełnić będą dyżury patrole policji. Funkcjonariusze apelują o ścisłe dostosowanie się do zaleceń kierujących ruchem i parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych.

Na podstawie "Echo Dnia" z 31.X.2008