Archiwum

Powrót do listy aktualności

Uwaga, opady śniegu 23.02.2009

W związku z komunikatem Państwowej Straży Pożarnej i zapowiedzią obfitych opadów śniegu, jakie mogą wystąpić w tym tygodniu, Straż Miejska w Pińczowie apeluje do właścicieli budynków o sukcesywne usuwanie zalegającego śniegu na budynkach oraz przypomina o obowiązku odśnieżania chodników.

Obowiązek odśnieżania chodników leży w gestii właścicieli posesji i wynika z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pińczów. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest – zgodnie z art. 5.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przepis ten dotyczy wszystkich właścicieli działek leżących na granicy z pasem drogowym, wzdłuż których zlokalizowany jest ciąg pieszy.  Należy zwrócić uwagę, że „bezpośrednio” oznacza również przypadek kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni.

„Do obowiązków właścicieli budynków należy również usuwanie z dachu śniegu, sopli i nawisów zagrażających przechodniom. Mając na względzie bezpieczeństwo powszechne obywateli apelujemy do właścicieli budynków o sukcesywne usuwanie śniegu.” – mówi Marcin Kozłowski – komendant Straży Miejskiej w Pińczowie.

Przypominamy, że do czasu usunięcia śniegu i sopli z dachu właściciel nieruchomości powinien zabezpieczyć teren przez budynkiem.
Z kolei za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Pińczów zajmuje się firma „HOS-BUD”, która odśnieża teren miasta Pińczowa (23 km dróg, poza drogami powiatowymi i wojewódzkimi) oraz sołectwa (93 km dróg).