Archiwum

Powrót do listy aktualności

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki 06.10.2017

Blisko 70-ciu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury zainaugurowało dziś nowy rok akademicki. Uroczystej immatrykulacji nowych studentów dokonała prof. dr hab. Bożena Matyjas z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc. Życzenia wszelkiej pomyślności na nowy rok akademicki złożyli Pani Renata Janik – doradca wicepremiera w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Zaproszeni goście zgodnie podkreślali jak ważne są działania dla osób starszych i jak ważną rolę społeczną pełnią Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Uroczystość uświetnił chór Joannis Cantores, który odśpiewał najstarszą studencką pieśń „Gaudeamus igitur”.

Na zakończenie, zebrani zapoznali się z ofertą programową UTW na rok 2017-2018 oraz wybrali Radę Programową UTW na nowy, dwuletni cykl edukacyjny.

Info.: PSCK

UTW 1

UTW 2

UTW 3

UTW 4

UTW 5