Archiwum

Powrót do listy aktualności

Unijne środki na kulturę 21.07.2009

Remont, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury dofinansowana zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Pre-umowę o przygotowaniu i realizacji tak ważnego dla Pińczowa projektu w ramach Osi priorytetowej 5 podpisano dziś pomiędzy Gminą Pińczów a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Gminę Pińczów, w imieniu burmistrza Włodzimierza Baduraka, reprezentowali wiceburmistrz Marek Zatorski i skarbnik gminy Mirosława Wiśniewska.


Projekt pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie – Etap I” opiewa na kwotę 5.615.021 zł, w tym dofinansowanie unijne w ramach RPOWŚ wynosi 3.032.111 zł - co stanowi 54% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Jest on jednym z 34 projektów w województwie, na które podpisano dziś umowy. Ich całkowita wartość wynosi ponad 158,5 mln złotych, a kwota dofinansowania przekracza 77 mln zł."Po raz kolejny spotykamy się przy okazji tak miłego dla nas wszystkich wydarzenia – mówił na uroczystości marszałek Adam Jarubas. – Podpisujemy dziś pre-umowy na realizację zadań w obszarze edukacji i kultury. To bardzo ważny obszar ze względów strategicznych. Realizacja przedsięwzięć w ramach tego działania pozawala równoważyć dysproporcje w rozwoju regionu."


W ramach pierwszego etapu projektu „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie" wykonane zostaną między innymi: remont dachu i elewacji oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Gmina Pińczów posiada już opracowaną dokumentację projektową i wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę. Spodziewane ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji to przełom IX/X 2009 roku.

W 2009 roku Gmina Pińczów podpisała umowę na kompleksowe zwodociągowanie oraz pre-umowy na przebudowę ul. Republiki Pińczowskiej oraz przebudowę, modernizację i wyposażenie PSCK. W sierpniu planowane jest podpisanie kolejnej - na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.