Archiwum

Powrót do listy aktualności

Umowa o realizacji LSR podpisana 04.05.2009

Lokalna Grupa Działania "Ponidzie", razem z 18 innymi LGD z województwa świętokrzyskiego, podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju. Były to pierwsze umowy w kraju jakie podpisano w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania Ponidzie umowę podpisał Prezes Zarządu Janusz Zieliński. Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest zwieńczeniem długiego procesu przygotowań strategii oraz szeregu dokumentów i procedur niezbędnych do funkcjonowania LGD. Podpisana umowa opiewa na kwotę dofinansowania 6 283 340 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przeznaczonych na realizację projektów zlokalizowanych na obszarze działania LGD Ponidzie i wpisujących się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Umowa pozwoli Lokalnej Grupie Działania Ponidzie na ogłaszanie konkursów adresowanych do beneficjentów z terenu objętego strategią na projekty w ramach działań PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz na tzw. „małe projekty”.

Rolą LGD będzie wybór projektów do realizacji zgodnie z kryteriami lokalnymi.