Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ulica Nowy Świat w Pińczowie uroczyście otwarta 15.01.2020

Dzisiaj w Pińczowie odbyło się uroczyste otwarcie po odbytym remoncie ulicy Nowy Świat z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza. Po przywitaniu gości i zabraniu głosu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka i Wojewodę p. Zbigniewa Koniusza, krótką modlitwę odmówił ks. Dziekan Jan Staworzyński, a następnie poświęcił zakończoną inwestycję. Wreszcie przyszedł czas na oficjalne przecięcie biało czerwonej wstęgi symbolizujące oddanie ulicy do użytku. W uroczystości uczestniczyli także m.in.: Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Zdzisław Woźniak, Zastępca Burmistrza Beata Kita, Skarbnik Gminy Pińczów Mirosława Wiśniewska, Radni Rady Miejskiej w Pińczowie, członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie, wykonawca inwestycji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Przypomnijmy, że Gmina Pińczów uzyskała dofinansowanie w kwocie 628 749, 00 zł z Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”. Łączny koszt, to 1 257 498, 00 złotych, a wkład własny gminy Pińczów wynosi 628 749, 00 groszy.

Prace w ramach inwestycji:

  • wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości na odcinkach prostych 5 metrów z poszerzeniami na łukach i skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi do 5,80 metrów;
  • wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2 metrów, długości 159 metrów,
  • budowa 44 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych);
  • wykonanie nowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
  • budowa oświetlenia ulicznego.

Zakres prac objął przebudowę 2 skrzyżowań z drogami publicznymi, to jest ulicami: Wdowią i 3 Maja. Obecnie na ulicy Nowy Świat odbywa się ruch dwukierunkowy.

Gmina Pińczów otrzymała w 2019 roku cztery promesy. Były to środki na usuwanie klęsk żywiołowych przyznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowaniem objęto przebudowę i remont następujących ulic, a także dróg gminnych: ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie; droga w Zakrzowie; droga w Woli Zagojskiej Dolnej; droga w Aleksandrowie. Łączna kwota dotacji to 703 000,00 zł co stanowiło 80% całkowitej kwoty wykonania.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przekazał naszemu samorządowi w 2019 roku promesy z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Pińczów wyniosła ponad 4 000 000,00 zł. W trakcie realizacji są następujące zadania:

  1. Budowa drogi Nieprowice – Stara Zagość gmina Pińczów - koszt to 1 400 000,00 zł; dotacja wyniosła 700 000,00 zł – odcinek długości 862 m;
  2. Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo - szacowany koszt – 2 100 000,00 zł; dotacja - 1 050 000,00 zł;
  3. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie - szacowany koszt – 5 milionów złotych, dotacja - 2 500 000,00 zł;
  4. Remont ulicy Nowy Świat w Pińczowie – koszt to 1 257 498,00 zł dotacja - 628 749,00 zł.

nowy świat otwarcie 1

nowy świat otwarcie 2

nowy świat otwarcie 3

nowy świat otwarcie 4

nowy świat otwarcie 5