Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ul. Grodziskowa na liście „schetynówek” 08.12.2008

Inwestycja pod nazwą „Budowa ulicy Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie – projekt i wykonanie” znalazła się na liście wniosków złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – tzw. „schetynówek”. Projekt złożony przez Gminę Pińczów został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na drugim miejscu wśród wniosków z woj. świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania przez MSWiA.

Łącznie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z województwa świętokrzyskiego gminy złożyły 91 wniosków (68 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania) a powiaty – 29 wniosków (23 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania). Lista wniosków została opublikowana na stronie Urzędu Wojewódzkiego (http://www.kielce.uw.gov.pl/index.php?str=218&id=2807)

„Budowa ulicy Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie – projekt i wykonanie” opiewa na kwotę 2 094 200 zł. 50% stanowić ma wkład własny Gminy Pińczów.