Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ul. 3 Maja w remontach 20.07.2009

Wkrótce znikną brzydkie betonowe słupy lamp ulicznych na 3 Maja. W ich miejscu pojawią się nowe latarnie. Równolegle do przebudowy oświetlenia prowadzone są prace związane z wymianą chodników i zjazdów na kostkę brukową oraz wymianą nawierzchni drogowej przy tej samej ulicy. Zakończenie obu inwestycji zaplanowane jest na drugą połowę sierpnia. 

Przebudowa oświetlenia i roboty drogowe wzdłuż ulicy 3 Maja w Pińczowie ujęte są w budżecie gminy w planie rocznych zadań inwestycyjnych.

W ramach zadania "Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 3 Maja w Pińczowie" zdemontowana zostanie istniejąca linia oświetleniowa i wybudowana kablowa linia oświetlenia ulicznego.  Ulicę 3 Maja oświetli 17 nowych słupów. Wykonawcą inwestycji jest firma ELPRIM z Pińczowa, a kwota zadania wyniesie 139080 zł brutto.

Z kolei prace drogowe wzdłuż ul. 3 Maja obejmą wymianę nawierzchni chodnika i zjazdów na kostkę brukową, wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej i studzienek rewizyjnych oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej. Wykonawcą jest firma Ekokanwod z Nowego Korczyna a koszt zadania wyniesie 392.041,55 zł brutto.