Archiwum

Powrót do listy aktualności

Turystyczne Spotkania Historyczne 18.04.2008

W czwartek, już po raz dwunasty, w pińczowskiej Bibliotece Publicznej odbyły się Spotkania Historyczne, które w tym roku poświęcone były tematyce krajoznawstwa i turystyki w Pińczowie i na Ponidziu.

„Tematyka tegorocznych spotkań jest nam szczególnie bliska, bo potencjał jakim dysponuje nasza gmina i region – parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, wysokiej klasy zabytki, urokliwe miejsca i pasjonująca historia – sprawiają, że dążymy do bycia miejscem atrakcyjnym turystycznie.” – mówił burmistrz Włodzimierz Badurak otwierając XII Spotkania Historyczne.„Nie bez kozery zagadnienie turystyki i krajoznawstwa podejmujemy właśnie w roku jubileuszu 580-lecia nadania praw miejskich Pińczowowi. – wyjaśniała Jolanta Opoka, kierownik Biblioteki Publicznej – Poprzez tą sesję, chcielibyśmy oddać hołd założycielom naszego miasta, jego mieszkańcom, ludziom, którzy na przestrzeni lat tworzyli tradycje i kulturę Pińczowa.”Sesję naukową rozpoczął wykład dr Cezarego Jastrzębskiego „Dzieje krajoznawstwa w Polsce”, którym słuchacze wprowadzeni zostali w historię krajoznawstwa od czasów starożytnych po współczesne. „Problem w krajoznawstwie sprowadza się do tego, żeby poznać, pokochać a potem temu służyć” – spuentował swój wykład dr Jastrzębski. O tym w jaki sposób wykorzystać to, co stanowi potencjał naszego regionu mówił kolejny prelegent – prof. dr hab. Adam Massalski, senator RP. Wykładem „Zabytki powiatu pińczowskiego jako produkt turystyczny” prof. Massalski w interesujący sposób omówił, w jaki sposób powinniśmy czerpać z dziedzictwa przeszłości, jakim są jego trwałe elementy - zabytki. „Nie tylko wykorzystać je do promocji regionu, nie tylko do dostarczenia pieniędzy w formie produktu turystycznego, dzisiaj tak popularnego, lecz także jako element inwencji edukacyjnej, do celów wychowania, do celów edukacji młodzieży” – mówił prof. Massalski.
Sesję naukową zakończył mgr Andrzej Dziubiński niezwykle pasjonującym wykładem „Wątki turystyczne i krajoznawcze w historii Pińczowa”.

Uzupełnieniem wykładów była wystawa fotografii i dokumentów autorstwa Aliny Sosnal – „Przez poznanie kraju do umiłowania ojczyzny”. Ekspozycja kilkuset archiwalnych fotografii, dokumentów, legitymacji, przewodników, folderów, informatorów i wydawnictw promocyjnych związanych z ruchem turystycznym stanowi niezwykle interesującą dokumentację wszystkich form turystyki uprawianej w Pińczowie przez ostatnie stulecie.

„Zechciejcie rzucić okiem na te czarno-białe i kolorowe fotografie ze szlaków, którymi wędrowali pińczowianie” – zachęcała autorka wystawy. Ekspozycję będzie można oglądać do połowy maja w Bibliotece Publicznej w Pińczowie.

Ideą Spotkań Historycznych jest systematyczne, coroczne przybliżanie historii miasta, sylwetek ludzi związanych z regionem, a których dorobek kulturalny stanowi istotny wkład w kulturę narodu. Wartość owych Spotkań Historycznych jest tym większa, że w dziejach Pińczowa, niczym w zwierciadle, odbijają się wszystkie istotne etapy historii. Zapoczątkowane w 1997 roku przez Krzysztofa Słoninę Spotkania Historyczne wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta przyciągając z roku na rok pasjonatów historii, sympatyków i mieszkańców Pińczowa i regionu.

Dziękując za zaproszenie na kolejne Spotkania Historyczne gratulujemy wytrwałości w dociekaniu własnej przeszłości i mamy nadzieję, że stanie się ona podstawą dalszej pomyślności Pińczowa oraz Ziemi Pińczowskiej”.
Adam Massalski – senator RP
dr Cezary Jastrzębski

Cieszy fakt, że tradycja Spotkań Historycznych trwa, wielkie dzięki organizatorom. Spotkania pogłębiają wiedzę o regionie, jego świetnej historii i zabytkach. Bez wiedzy nie będzie w przyszłości poznawania przeszłości i trwałych jej pamiątek. Życzę, aby dalej w Pińczowie – bogatym w tradycje i zabytki dbano o zachowanie ich, by turyści licznie odwiedzali ten piękny region”.
Anna Piasecka
były Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków