Archiwum

Powrót do listy aktualności

Trwa projekt "Ja w kulturze" 19.04.2017

W Pińczowie badają potrzeby kulturalne mieszkańców. Od kwietnia trwają warsztaty diagnostyczne w ramach realizowanego przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury projektu „Ja w kulturze”. Jego celem jest zdiagnozowanie potencjału kulturotwórczego oraz zrealizowanie kilku najciekawszych oddolnych inicjatyw kulturalnych.

Celem działań podejmowanych w ramach programu jest m.in. poszerzenie dostępu do kultury czy stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy. O potrzebach kulturalnych rozmawiano z mieszkańcami Pińczowa i okolic.

- Od lutego, w Centrum Kultury, rozpoczęliśmy zadania, które mają na celu wysondowanie oczekiwań mieszkańców wobec kultury – tłumaczy Iwona Senderowska, dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

W ramach projektu Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury przeprowadzi diagnozę potrzeb kulturalnych w Pińczowie i sołectwach wiejskich oraz zorganizuje konkurs na inicjatywy lokalne, aktywizujące mieszkańców.  Najlepsze będą miały szanse do dofinansowanie i realizację. W podpytywaniu mieszkańców pomogą nam animatorzy z Regionalnego Instytutu Kultury z Katowic.

- Nadrzędnym celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań oraz kondycji społeczeństwa nt. kultury. Z drugiej strony chcemy otworzyć PSCK na te inicjatywy – wyjaśnia Maciej Zygmunt z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Pierwsza część zadania realizowana będzie do 30 czerwca. Druga – od lipca do połowy listopada. Podczas badań diagnostycznych, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zająć stanowisko i wpłynąć na przyszły kształt działań kulturalnych w gminie.

- Po sformułowaniu diagnozy ogłoszony zostanie konkurs inicjatyw lokalnych – mówi Iwona Senderowska.

Projekt dofinansowany został z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.

Źródło: www.tvswietokrzyska.pl