Archiwum

Powrót do listy aktualności

System zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin 28.03.2017

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Panem Marszałkiem, zwanym „Porozumieniem Agro” nr 8/2014. System Zbiórki Opakowań PSOR to realizacja obowiązków prawnych nałożonych na wprowadzających produkty w opakowaniach, zawartych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888). Jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi w imieniu wprowadzających kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Więcej informacji o Systemie PSOR oraz o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl.

Wspomniany wyżej akt prawny, wraz z wykreśleniem przepisów o kaucji zniósł obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów przez punkty sprzedaży prowadzące zbiórkę opakowań po wykorzystanych środkach ochrony roślin. Tym samym nie ma obowiązku wystawiania Karty Przekazania Odpadu za zdane opakowania. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodów na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43. Ust 2 ww. ustawy, PSOR przygotował formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach Systemu PSOR. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi regionalnego oddziału ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.