Archiwum

Powrót do listy aktualności

Spotkanie uczniów z pielęgniarkami 24.10.2017

W poniedziałek 23 października w Zespole Szkół w Pińczowie zorganizowane zostało spotkanie uczniów z pielęgniarkami. Prelekcja odbyła się w ramach podpisanego we wrześniu porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Pińczów, a Wyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Głównym tematem było ukazanie walorów zawodu pielęgniarki i jego roli w lecznictwie i profilaktyce, a prelegentem była Pani magister Jadwiga Makuch, pielęgniarka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. W ramach współpracy organizowane będą kolejne prelekcje i pogadanki o różnej tematyce.

prelekcja 1

prelekcja 2