Archiwum

Powrót do listy aktualności

Spotkanie Opłatkowe Klubu "AMAZONKI" 15.12.2016

Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach filia w Pińczowie zorganizował wczoraj 14 grudnia w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury uroczyste spotkanie wigilijne. Uczestniczyły w nim członkinie klubu, a także zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Włodzimierz Badurak, Starosta Zbigniew Kierkowski oraz o. Rafał z klasztoru Parafii Nawiedzenia NMP w Pińczowie. Przy świątecznie przystrojonym stole wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie hymn Klubu „AMAZONKI”. Następnie odmówiono modlitwę i nastąpiło składanie życzeń oraz łamanie opłatkiem. Przygotowano tradycyjne wigilijne potrawy.

Podczas spotkania Pani Prezes Klubu Ewa Walczak podsumowała roczną działalność, a także podziękowała zaproszonym gościom za zaangażowanie i pomoc w na rzecz klubu.

Obecnie do klubu należy 21 aktywnych członkiń. Są to kobiety zamieszkałe w Pińczowie i okolicach zmagające się z chorobą nowotworu piersi. Organizowane spotkania mają na celu wsparcie psychiczne, jak i fizyczne. Raz w tygodniu Panie należące do klubu spotykają się w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie na wspólne ćwiczenia oraz spotkania z fizjoterapeutami. Co miesiąc w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury organizowane są spotkania, w których uczestniczą wszystkie członkinie klubu. Omawiane są wtedy zrealizowane już przedsięwzięcia oraz te, które są zaplanowane, jak na przykład organizowane wycieczki, wizyty w teatrze, pielgrzymki. Klub „AMAZONKI” chętnie współpracuje z innymi stowarzyszeniami i włącza się w organizację niektórych wydarzeń kulturalnych.

Wigilia sfinansowana została przez zarząd. Środki finansowe na działalność pochodzą z 1% podatku odpisywanego przez podatników na rzecz Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”.

wigilia Amazonki 1

wigilia Amazonki 2