Archiwum

Powrót do listy aktualności

Spotkanie Noworoczne Rady ds. Rodziny 24.01.2017

Dziś 24 stycznia 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Pińczowie odbyło się Spotkanie Noworoczne Rady ds. Rodziny. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Rady, a także Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, który podziękował za dotychczasową współpracę i za trud wkładany we wszystkie działania na rzecz osób potrzebujących.

Przewodniczącą Rady ds. Rodziny jest Pani Ewa Symber. Rada współpracuje stale z Urzędem Miejskim, dyrektorami szkół oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pińczowie organizując wspólnie pomoc dla najbardziej potrzebujących. Wraz z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest przez Urząd Miejski program pomocy żywnościowej dla najuboższych rodzin. Od września udało się zebrać łącznie 11.789,2 tony żywności dla 400 rodzin. Zebrane produkty wydawane są 5 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach, a program potrwa do kwietnia 2017 r. Organizowane są warsztaty na temat zasad zdrowego życia oraz marnowaniu żywności, zbiórki produktów żywnościowych i chemicznych, przed świętami Wielkanocnymi rozdano 42 paczki dla 134 osób, a przed Bożym Narodzeniem 61 paczek dla 196 osób. Co roku organizowana jest Wigilia dla ponad 40 osób społecznie odrzuconych, nadużywających alkoholu i samotnych z terenu miasta i gminy Pińczów.

Rada rodziny 1

Rada rodziny 2

Rada rodziny 3