Archiwum

Powrót do listy aktualności

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników 13.02.2017

doradztwo rolnicze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór uczestników na:

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE
organizowane w ramach projektu pt.: „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe skierowane są do rolników i członków ich rodzin z terenu województwa świętokrzyskiego zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej w swoich gospodarstwach rolnych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

1. Termin i miejsce realizacji – 22 lutego 2017 r. w godz. od 10.00 do 14.00
            Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
,
            ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie (2 spotkania po 20 osób każde)

2. Termin i miejsce realizacji – 28 lutego 2017 r. w godz. od 11.00 do 15.00
            ŚODR Modliszewice O/Sandomierz, ul Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz
            (1 spotkanie dla 20 osób)

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:       

1. Nazwisko i imię uczestnika         

2. Adres (miejscowość, ulica, nr, kod, poczta, gmina, powiat)

3. Kontakt (telefon/e-mail/fax)

Zgłoszenia przyjmowane będą w dwóch terminach:

1. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Modliszewicach     -      do 17 lutego 2017 r. do godz. 14.00

2. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Sandomierzu         -     do 24 lutego 2017 r. do godz. 14.00

 

telefonicznie pod numerem telefonu: 41 372 22 84 do 86 lub w PZD Pińczów 413572431- Regina Kobierska

oraz mailowo na adres: gwia@sodr.pl

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń!

Informacja w sprawie rekrutacji:

Anna Michalska     

ŚODR Modliszewice / Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i  Agroturystyki