Archiwum

Powrót do listy aktualności

Śladami Ikara 22.01.2008

W Pińczowie powstało Stowarzyszenie Aeroklub Regionalny. Skupia amatorów sportów lotniczych. Przygoda rozpocznie się od modelarni.
Chcą prowadzić zajęcia modelarskie, propagować sporty lotnicze, promować miasto przez udział w zawodach i zachęcać do uprawiania sportów lotniczych.
Z takimi celami zaczęło działać nowe stowarzyszenie Aeroklub Regionalny w Pińczowie.

Pasjonaci lotnictwa

Stowarzyszenie uzyskało już osobowość prawną i zorganizowało pierwsze zebranie. Jego członkami są głownie młodzi amatorzy sportów lotniczych, którzy pierwsze "podniebne" kroki stawiali na lądowisku w Pińczowie. Ale nie brak także osób starszych, które deklarują swoją chęć i pomoc w bieżącej działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie chciałoby przystąpić do pozyskiwania pieniędzy na swoją działalność poprzez udział w konkursach ogłoszonych przez jednostki administracji samorządowej i rządowej, fundacje i inne podmioty.

Zaczną od modeli

Planów jest wiele. Pierwszym przedsięwzięciem będzie uruchomienie pracowni modelarskiej, której członkowie uczyć się będą budowy maszyn lotniczych, podstawowych zasad aerodynamiki, fizyki i automatyki oraz nabędą zdolności manualne związane z wykonywaniem modeli ultralekkich.
Uruchomienie pracowni modelarskiej w Pińczowie - gdzie tradycje lotnicze sięgają XIX wieku - będzie również kultywowaniem osiągnięć i dorobku pińczowskich lotników. Klub modelarski chciałby brać udział w zawodach modeli latających, które organizowane są przez inne aerokluby na terenie Polski, a także korzystać z pomocy doświadczonych lotników, którzy od lat działają w Pińczowie i na Ponidziu.
- Być może uda nam się nawiązać współpracę z innymi modelarniami, nie tylko w kraju. Chcemy także propagować i rozwijać szkolenie w zakresie sportów lotniczych - motolotniarstwa, paralotniarstwa i lotniarstwa a przede wszystkim propagować i rozwijać sport mikrolotowy - planuje Michał Malesza, prezes Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie.

Władze przychylne

Idea powstania stowarzyszenia pojawiła się w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy to zebrała się grupa ponad 20 osób, które postanowiły założyć stowarzyszenie. Aeroklub Regionalny ma przychylność władz miasta.
- W stowarzyszeniach siła. Gmina wspiera finansowo stowarzyszenia, które poprzez swoją działalność nie tylko wypełniają czas wolny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, ale i doskonale promują Pińczów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej - mówi burmistrz Włodzimierz Badurak.

Aeroklub Regionalny ma swoja siedzibę w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury przy ulicy Piłsudskiego 2, telefon 041-357-24-24.

Źródło: Irena Imosa, "Echo Dnia", 22 I 2008