Archiwum

Powrót do listy aktualności

Seminarium informacyjne z zakresu PO KL 29.09.2009

W piątek (2 października) o godzinie 12:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie odbędzie się seminarium informacyjne z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Seminarium adresowane jest dla przedstawicieli sektora edukacji i organizacji pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Pińczów.

Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia związane z procedurą aplikacji w ramach PO KL, tworzenia budżetu projektu, kryteriów oceny wniosków oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Przedstawione zostaną również możliwości otrzymania wsparcia w ramach już ogłoszonych i planowanych na przyszły rok konkursów z PO KL.
Seminarium poprowadzą doradcy i trenerzy z Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych Kielc.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego lub telefonicznie (041 357 38 71 wew. 134).

Organizatorem seminarium jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.