Archiwum

Powrót do listy aktualności

Samorząd Gimnazjum Nr 2 wśród najlepszych w Polsce 11.06.2008

We wtorek (10 czerwca) przedstawiciele samorządu uczniowskiego działającego przy Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie odebrali z rąk Krzysztofa Stanowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej nagrodę I edycji konkursu „Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski”.

<img src="images/aktualnosci/old/news/2911213164510men1.jpg" border="0" alt="" />

<img src="images/aktualnosci/old/news/121213164438men2.jpg" border="0" alt="" />

Samorząd pińczowskiego gimnazjum został wybrany jako najlepszy w województwie świętokrzyskim, a tym samym znalazł się w najlepszej 16-tce z całej Polski. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie na posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN.

Organizatorem konkursu „Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski” było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej we współpracy z kuratoriami oświaty. Głównym celem konkursu było zwiększenie aktywności samorządów uczniowskich, zmotywowanie uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie w świadomości uczniów idei społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego, szerzenie idei samorządności, której podstawę stanowić powinna działalność pro publico bono oraz promocja wolontariatu młodzieżowego. „Poprzez konkurs udało nam się wyłonić najlepsze pomysły na organizację oraz sposoby funkcjonowania samorządów uczniowskich oraz najlepszych koncepcji nt. miejsca i roli samorządu uczniowskiego w strukturze szkoły.” – powiedział Krzysztof Stanowski wręczając wyróżnienia.

<img src="images/aktualnosci/old/news/4591213164480men3.jpg" border="0" alt="" />

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było udokumentowanie i opis co najmniej dwuletniej, działalności samorządu uczniowskiego (wszelkich inicjatyw, przedsięwzięć, organizowanych przez samorząd spotkań, konkursów, konferencji itp.), wzbogacony zdjęciami, nagraniami dźwiękowymi, wizualnymi lub w wersji multimedialnej potwierdzony opiniami oraz wypowiedziami na temat działalności samorządu m.in.: dyrektora szkoły, w której działa dany samorząd, nauczycieli i uczniów danej szkoły, lokalnych władz samorządowych oraz innych podmiotów, z którymi dany samorząd dotychczas współpracował (w tym organizacji młodzieżowych, ewentualnie podmiotów z UE i państw trzecich), a także przedstawienie projektu funkcjonowania samorządu uczniowskiego na kolejne dwa lata szkolne (2008/09 i 2009/10).