Archiwum

Powrót do listy aktualności

Są plany na założenie klubu strzeleckiego 12.02.2009

Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju podsumował działalność za 2008 rok. Zebranie sprawozdawcze było okazją do dyskusji na temat aktualnego stanu prawnego i technicznego strzelnicy oraz planów LOK odnośnie jej modernizacji. Ważnym punktem dyskusji było również powołanie klubu strzeleckiego w Pińczowie.

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim stowarzyszeniem powstałym w latach 60-tych. W strukturze LOK działają lokalne kluby i koła. Jednym z nich jest oddział pińczowski skupiający blisko 200 członków. LOK Pińczów, w zakresie swojej działalności statutowej, organizuje m.in. zawody strzeleckie z broni KBKS; członkowie LOK-u biorą udział w wojewódzkich zawodach strzeleckich, a młodzież szkolna w ogólnopolskich turniejach LOK.
Sądząc po liczbie osób biorących udział w zawodach zainteresowanie strzelectwem sportowym w Pińczowie jest bardzo duże. „Warunkiem koniecznym dla rozwoju tej dyscypliny sportu w naszym mieście jest przede wszystkim przystosowanie, zgodnie z wymaganymi obostrzeniami Ministra Obrony Narodowej, strzelnicy przy ul. Grodziskowej.” – mówi prezes Zarządu Powiatowego LOK Ryszard Jezierski. W ubiegłym roku LOK podpisał umowę z Gminą Pińczów, na mocy której może przez okres 15 lat użytkować strzelnicę i prowadzić na niej prace związane z prowadzoną działalnością statutową. „Już udało się pozyskać środki (6000 zł) z Zarządu Głównego LOK z Warszawy na pierwsze prace modernizacyjne. W tym roku planujemy wyremontować budynek na strzelnicy. Kolejnymi pracami będą modernizacje stanowisk strzeleckich, kulochwytów, podniesienie band bocznych.”
Pomoc w zakresie prac związanych z modernizacją strzelnicy w Pińczowie zaoferowały już m.in. Komenda Powiatowa Policji, Zakład Karny oraz osoby prywatne.

Kolejnym wyzwaniem dla LOK-u jest również utworzenie klubu strzeleckiego. „Już teraz, jeśli znajdzie się odpowiedni lokal, można wzorem Jędrzejowa utworzyć miejską ligę strzelecką broni pneumatycznej.” – dodaje Ryszard Jezierski. Do tego celu potrzebny jest lokal o długości minimum 15 metrów i szerokości 4-5 metrów.