Archiwum

Powrót do listy aktualności

Rusza "Odnowa wsi" 02.02.2009

Gminy, które czekały na uruchomienie „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogą odetchnąć z ulgą. Od dziś do 31 marca wnioski w ramach tego działania można składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego.

W całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 do rozdysponowania w ramach „odnowy wsi” jest w województwie świętokrzyskim ok. 19 milionów euro. Wnioski na przedsięwzięcia z zakresu odnowy i rozwoju wsi mogą składać gminy, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościoły i związki wyznaniowe oraz instytucje kultury. W ramach tego programu realizowane są przedsięwzięcia poprawiające warunki i jakość życia na wsi oraz chroniące lokalne dziedzictwo kulturowe. Starać się można m.in. o dofinansowanie budowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury. Ubiegać się będzie można także o pieniądze na odnowienie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; działania mające na celu kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18, kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132). Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ŚBRR www.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

Wybrane projekty zrealizowane w ramach „odnowy wsi” w okresie programowania 2004-2006 (SPO-ROL) zostaną zaprezentowane w trakcie spotkania informacyjnego - konferencji wprowadzającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie świętokrzyskim, która odbędzie się 18 lutego 2009 r. o godz. 10.00 w WDK w Kielcach. Podczas konferencji zostanie podsumowany nabór wniosków do osi IV Leader, a także omówione działania PROW 2007-2013 wdrażane przez Samorząd Województwa.

Źródło: sejmik.kielce.pl