Archiwum

Powrót do listy aktualności

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 03.09.2018

Rok szkolny 2018/2019

W Gminie Pińczów naukę rozpoczęły dzieci w 9 szkołach podstawowych:

  1. w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów: 1435 uczniów (Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie, Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie, Zespół Placówek Oświatowych w Gackach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach)
  2. w szkołach przekazanych stowarzyszeniu i fundacji: 147 uczniów (Szkoła Podstawowa w Brześciu, Szkoła Podstawowa w Zagości, Szkoła Podstawowa w Młodzawach)
  3. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pińczowie: 56 uczniów.

Łącznie rok szkolny 2018/2019 rozpoczęło 1638 uczniów, w tym do klas I poszło: 190 dzieci

Edukację przedszkolną rozpoczęło:

- w przedszkolach 559 dzieci, w tym:

  1. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pińczów (Przedszkole Nr 1 w Pińczowie, Przedszkole Nr 2 w Pińczowie, Przedszkole Nr 3 w Pińczowie, Przedszkole w Bogucicach, w Kozubowie, w Gackach): 486 dzieci
  2. w przedszkolach przekazanych stowarzyszeniu i fundacji (Przedszkola w: Młodzawach, Brześciu, Zagości): 73 dzieci.

- w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Pińczowie: 98 dzieci.

W Szkole Muzycznej będzie się kształcić 115 dzieci.

Rok szkolny rozpoczęły również dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych: „Kubuś” w Szarbkowie, „Świetlik” w Skowronnie Dolnym, „Złotym Sercu” w Pińczowie.

Wszystkim uczniom życzymy jak najwięcej sukcesów i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.

szkoła 1

szkoła 2

szkoła 3

szkoła 4

szkoła 5

szkoła 6

szkoła 7

szkoła 8

szkoła 9

szkoła 10