Archiwum

Powrót do listy aktualności

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty 05.09.2017

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów oraz osobistej satysfakcji z wykonywanych zadań i obowiązków.

Wszystkim Uczniom, a w szczególności tym, którzy w tym roku rozpoczynają przygodę z nauką życzę, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom życzę, aby osiągnięcia Waszych dzieci były nieustającym powodem do dumy.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Włodzimierz Badurak

Rok szkolny 2017/2018

W Gminie Pińczów w szkołach publicznych nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło 1580 uczniów i 647 przedszkolaków.

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów

 

1) Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie: kl. I – 3 oddziały (72 uczniów), kl. II – 2 oddziały (30 uczniów), kl. III – 4 oddziały (88 uczniów), kl. IV – 5 oddziałów (107 uczniów), klasa V – 3 oddziały (62 uczniów), kl. VI – 2 oddziały (46 uczniów), kl. VII – 3 oddziały (70 uczniów)

- klasy gimnazjalne po Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie: kl. II – 4 oddziały (94 uczniów), kl. III – 5 oddziałów ( 98 uczniów)

- w Szkole Podstawowej Nr 1 są 2 oddziały przedszkolne: 42 dzieci

Łącznie: 667 uczniów i 41 przedszkolaków

 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie: kl. I – 2 oddziały (44 uczniów), kl. II – 2 oddziały (30 uczniów), kl. III – 3 oddziały (58 uczniów), kl. IV – 2 oddziały (47 uczniów), kl. V – 2 oddziały (45 uczniów), kl. VI – 2 oddziały (40 uczniów), kl. VII – 2 oddziały (44 uczniów)

- klasy gimnazjalne po Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie: kl. II – 4 oddziały (82 uczniów), kl. III – 4 oddziały (96 uczniów)

- w Szkole Podstawowej Nr 2 są 2 oddziały przedszkolne: 46 dzieci

Łącznie: 486 uczniów i 46 przedszkolaków

 

3) Zespół Placówek Oświatowych w Gackach

- Szkoła Podstawowa w Gackach: kl. I – 14 uczniów, kl. II – 8 uczniów, kl. III – 13 uczniów, kl. IV – 33 uczniów (2 oddziały), kl. V – 19 19 uczniów, kl. VI – 9 uczniów, kl. VII – 20 uczniów

- Przedszkole w Gackach: 59 dzieci (3 oddziały)

Łącznie: 116 uczniów i 59 przedszkolaków

 

4) Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie:

- Szkoła Podstawowa w Kozubowie: kl. I – 9 uczniów, kl. II – 9 uczniów, kl. III – 11 uczniów, kl. IV – 14 uczniów, kl. V – 11 uczniów, kl. VI – 12 uczniów, kl. VII – 11 uczniów

- Przedszkole w Kozubowie: 23 dzieci (1 oddział)

Łącznie: 77 uczniów i 23 przedszkolaków

 

5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bogucicach:

- Szkoła Podstawowa w Bogucicach: kl. I – 11 uczniów, kl. II – 14 uczniów, kl. III – 13 uczniów, kl. IV – 18 uczniów, kl. V – 13 uczniów, kl. VI – 11 uczniów, kl. VII – 16 uczniów

- Przedszkole w Bogucicach: 60 dzieci (3 oddziały)

Łącznie: 96 uczniów i 60 przedszkolaków

 

6) Przedszkole Nr 1 w Pińczowie: 109 dzieci (5 oddziałów)

7) Przedszkole Nr 2 w Pińczowie: 117 dzieci (5 oddziałów w tym 1 oddział żłobkowy)

8) Przedszkole Nr 3 w Pińczowie: 125 dzieci (5 oddziałów)

 

Szkoły przekazane do prowadzenia stowarzyszeniu, fundacji:

1) Szkoła Podstawowa w Brześciu: 45 uczniów

Przedszkole w Brześciu: 20 przedszkolaków

2) Szkoła Podstawowa w Zagości: 47 uczniów

Przedszkole w Zagości: 20 przedszkolaków

3) Szkoła Podstawowa w Młodzawach: 46 uczniów

Przedszkole w Młodzawach: 27 przedszkolaków

szkoła 1

szkoła 2

szkoła 3

szkoła 4

fot. www.pinczow.com