Archiwum

Powrót do listy aktualności

Radosna szkoła 15.09.2009

Trzy wnioski, złożone przez szkoły z terenu Gminy Pińczów, otrzymają dofinansowanie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Pozyskane środki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

W ubiegłym tygodniu Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba ogłosiła listę rankingową jednostek samorządu terytorialnego oraz placówek oświatowych, które otrzymają dofinansowanie. Wśród nich znalazły się trzy szkoły z terenu Gminy Pińczów: Szkoła Podstawowa w Bogucicach (6000 zł), Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie (11940 zł) oraz Zespół Szkół w Pińczowie - Szkoła Podstawowa Nr 2 (11940 zł).

Intencją programu "Radosna szkoła" jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Realizacja rządowego programu zaplanowana została na lata 2009 - 2014. W całym kraju do szkół trafi 40 mln złotych. Środki będą przeznaczane na finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.