Archiwum

Powrót do listy aktualności

Przyznanie dotacji na drogę 16.05.2017

W piątek 12 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się podpisanie umowy dotyczącej przebudowy drogi w Kozubowie. Swoje podpisy na dokumencie umowy złożyli: Wojewoda Świętokrzyski, Pani Agata Wojtyszek, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak oraz Skarbnik Gminy Pińczów, Pani Mirosława Wiśniewska.

Na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+000 do km 0+822, dł. 822 mb ETAP I”, przyznana została dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w wysokości    115 209, 00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów. Pozostałe 20%, czyli kwota 28 802, 75 zł pochodzi  z budżetu Gminy Pińczów.

 IMG 9519

 IMG 9520