Archiwum

Powrót do listy aktualności

Przydomowe oczyszczalnie już działają 16.12.2008

W grudniu dokonano odbioru inwestycji gminnej „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów”. Roboty budowlane prowadzone były od 9 września do 11 grudnia 2008 roku. Za łączną kwotę 392876,32 zł wybudowanych zostało 30 sztuk oczyszczalni przydomowych w Orkanowie (3 sztuki), Byczowie (2 sztuki), Bogucicach – Zakamieniu (1 sztuka) i Zagórzycach (24 sztuki).Na realizację inwestycji gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 299090 zł. Pożyczka ta jest częściowo umarzalna (do 25% wartości pożyczki).

 
Przy odbiorze inwestycji obecni byli naczelnik Wydziału Inwestycji – Piotr Winiarski, inspektor z Wydziału Inwestycji - Bernadetta Bugaj, kierownik budowy – Czesław Goławski oraz inspektor nadzoru inwestorskiego – Józef Kamiński.

Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pińczów realizowana jest na podstawie przyjętego w 2007 roku „Programu rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Pińczów na lata 2007 – 2013” (uchwała XI/69/07 z 30 V 2007 roku).
W ubiegłym roku już wybudowane zostało 32 sztuki przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2008 – kolejnych 30 sztuk. Zaawansowanie w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni stawia nas w czołówce w Województwie Świętokrzyskim, które postawiło za cel poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów wynikających z prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej. Z docierających do nas sygnałów wynika, że użytkownicy oczyszczalni, które zamontowano w ubiegłym roku są z nich zadowoleni.

Budowa przydomowych oczyszczalni kontynuowana będzie także w przyszłym roku. W projekcie budżetu na 2009 rok przeznaczono na ten cel 450 000 zł.