Archiwum

Powrót do listy aktualności

Przebudowa drogi Pasturka Krzywda 12.06.2008

Do końca czerwca zakończona zostanie kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Gminę Pińczów – „Przebudowa drogi Pasturka Krzywda”. Kierowcy odetchną z ulgą, istniejącą dotychczas w złym stanie technicznym drogę wykonaną z kamiennego tłucznia, pokryje dywanik asfaltowy na odcinku 950 m. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną również pobocza z kamiennego kruszywa.

Kwota: 157 153,08 zł
Termin wykonania: 30.06.2008
Zakres prac: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wiążąca gr. 3cm i ścieralna gr.3cm)  – łączna powierzchnia 3 839m3 (odcinek o długości 950m); wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym (średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm) – łączna powierzchnia 79,80 m3 (odcinek o długości 950m).

Zadanie „Przebudowa drogi Pasturka Krzywda” wprowadzone było do budżetu w rocznych zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok.