Archiwum

Powrót do listy aktualności

Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 07.07.2017

Przedstawiamy zestawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Komisja opiniująca przeanalizuje zgłoszone wnioski i poznamy wtedy ostateczną listę projektów.

Lp.

 Nazwa projektu

Wartość projektu w zł.

Wnioskodawca

1.

„Klasopracownia językowa na 6-tkę, dla uczniów szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie”

60 000,00

Urszula Sroka-Kurek

2.

„Dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Pińczowie”

100 000,00

Edward Szumara

3.

„Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem – doposażenie placu zabaw”.

55 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE”

4.

„Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego w Pińczowie”

99 500,00

Grażyna Robak

5.

„Drezynarnia Pińczów”

70 000,00

Cempura Adam

6.

„Stworzenie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego poprzez uzupełnienie siłowni zewnętrznej w sprzęty dla najmłodszych mieszkańców”

70 000,00

Urszula Sroka - Kurek

7.

„Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie”

99 500,00

Maciej Soboń

8.

„Skok w dal, czyli stworzenie skoczni do skoków przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie”

35 000,00

Renata Wojtaś

9.

„Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie”

99 500,00

Henryk Purgal

10.

„Wykonanie chodnika ul. H. Kołłątaja, ul. K. Jadwigi”

8 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

11.

„Wykonanie parkingu ul. K. Wielkiego”

100 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

12.

„Wykonanie parkingu ul. Jana Pawła II”

50 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

13.

„Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7”

100 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

14.

„Wykonanie parkingu ul. Sikorskiego 12”

50 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

15.

„Wykonanie miejskiego placu gier i zabaw ul. Sikorskiego”

100 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

16.

„Wykonanie parkingu ul. K. Jadwigi”

20 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

17.

„Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. H. Kołłątaja 8”

5 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

18.

„Remont chodnika ul. K. Jadwigi”

50 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

19.

„Sekcja piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży Pińczowa”

50 000,00

Paweł Kostecki

20.

„Wake Park nad zalewem w Pińczowie etap I”

100 000,00

Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska

21.

„Przeszkody wakeboardowe - Wake Park nad zalewem w Pińczowie etap II”

100 000,00

Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska

22.

„VICTORIA PIŃCZÓW – PIŁKA NOŻNA KOBIET”

40 000,00

Stowarzyszenie Sportowe

PIŁKI NOŻNEJ KOBIET

VICTORIA PIŃCZÓW

23. „Remont chodników przy ul. Górnej” 99 000,00 Wiesław Opoka
24.

„Park linowy dla dużych i małych”

(nad zalewem przy PKS.)

95 000,00

Sylwia Puchała

25. „Ścieżka zdrowia dla malucha – Etap II” 80 000,00 Karolina Włodarska
26. „Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego”

98 000,00

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

27. „Podniesienie jakości oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup techniki scenicznej”

65 000,00

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

28. „Wodny plac zabaw nad zalewem w Pińczowie – Dmuchane zjeżdżalnie wodne dla dzieci.

100 000,00

Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska

RAZEM 1 998 500,00