Archiwum

Powrót do listy aktualności

Projekty w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa" 28.12.2016

Gmina Pińczów przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa”.

Poniżej prezentujemy krótki opis i wizualizację dla przygotowanych zadań. Zachęcamy mieszkańców, aby wyrazili swoją opinię który z wymienionych projektów ich zdaniem powinien zostać zrealizowany w pierwszej kolejności. Swój głos można oddać na stronie internetowej www.pinczow.com.pl w zakładce „Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa – SONDA”.Głosować będzie można do końca roku.

 

1. Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Armii Ludowej

- budowa nowego budynku administracyjno-socjalnego z instalacjami,

- utwardzenie całego placu z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej i nowego oświetlenia,

- wykonanie parkingu na samochody osobowe przy targowicy

- przewidywane koszty

Szacowany koszt około 3 mln złotych

 

2. Budowa parkingu i przebudowa szaletu miejskiego

- budowa parkingu na 40 miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych,

- przebudowa szaletu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

- zjazd do ul. Bat. Chłopskich z prawoskrętem,

- zagospodarowanie placu przed szaletem

Szacowany koszt około 900 tyś. złotych

 

3. Zagospodarowanie placu przed budynkiem Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury na cele kulturalno- rekreacyjne

- uporządkowanie układu komunikacyjnego – wyznaczenie miejsc postojowych przy budynku oraz wzdłuż południowej pierzei placu,

- wykonanie tarasu pełniącego funkcję widowni z siedziskami drewnianymi,

- utwardzenie i oświetlenie placu

Szacowany koszt około 670 tyś. złotych

 

4. Przebudowa ulicy na osiedlu Nowy Świat

- wykonanie nowej nawierzchni z kanalizacją deszczową – możliwość dwukierunkowego ruchu,

- wykonanie parkingów na 40 miejsc,

- przebudowa oświetlenia ulicznego

Szacowany koszt około 600 tyś złotych

 

5. Zagospodarowanie terenu przed dworcem kolejki wąskotorowej wraz z remontem i przebudową budynku dworca

- remont budynku dworca z wydzieleniem poczekalni , kasy i ogólnodostępnej toalety, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych,

- budynek stróżówki zostanie wyremontowany i przeznaczony na ekspozycje związane z kolejką,

- zagospodarowanie terenu – utwardzenie placu, wykonanie deptaka wzdłuż torów do strefy wypoczynkowej – altana, grill, plac zabaw, stojaki na rowery

Szacowany koszt około 500 tyś złotych

 

6. Przebudowa fontanny w rynku mirowskim

- budowa fontanny na miejscu obecnego kwietnika

- wokół fontanny będą obejścia z ławkami i latarniami, które czterema dojściami pieszymi łączą się z przyległymi ulicami

Szacowany koszt około 570 tyś złotych

 

7. Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego

- przeprowadzenie badań archeologicznych i architektonicznych w rejonie dawnego Zamku,

- usunięcie nadmiaru ziemi i odsłonięcie zachowanych murów Zamku,

- konserwacja i nadbudowanie fundamentów zamku,

- wykonanie tarasu widokowego,

- wykonanie dojść do wzgórza od wąwozu i chodnika przy drodze wojewódzkiej połączone z trasą edukacyjną,

- wykonanie oświetlenia dojść i podświetlenie murów

Szacowany koszt około 4 mln złotych

 

8. Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej

- przebudowa istniejącego budynku gospodarczego i kulochwytu głównego oraz rozbudowa strzelnicy o niezbędne elementy wyposażenia. Strzelnica sportowa będzie umożliwiała prowadzenie strzelań sportowych i dydaktycznych oraz będzie możliwość organizowania zawodów strzeleckich, treningów, szkoleń i sprawdzianów dla zorganizowanych grup.

Szacowany koszt około 980 tyś. złotych

 

9. Przebudowa fontanny w rynku głównym

- wymiana niecki fontanny na nową, montaż nowej dyszy o dużej wydajności oraz dodatkowe dysze tworzące wodotryski skierowane do niecki,

- dodatkowo na placu zamontowane zostaną nieduże wodotryski,

- budowa komory podziemnej pod potrzeby maszynowni,

- nowe oświetlenie fontanny i wodotrysków

Szacowany koszt około 500 tyś złotych.