Archiwum

Powrót do listy aktualności

Projekt - „Stymulowanie rozwoju rynku produktów regionalnych poprzez markę Świętokrzyska Kuźnia Smaków” 23.08.2017

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje projekt pn. „Stymulowanie rozwoju rynku produktów regionalnych poprzez markę Świętokrzyska Kuźnia Smaków” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2014-2020. Zorganizowane zostały 4 szkolenia stacjonarne i trzydniowy wyjazd studyjny. Przed nami przeprowadzenie certyfikacji podmiotów ubiegających się o przystąpienie do szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

Link do artykułu promującego szlak kulinarny na powiecie pińczowskim: http://www.sodr.pl/index.php/1400-rozwijamy-region