Archiwum

Powrót do listy aktualności

Projekt programu ochrony środowiska 30.10.2008

W zakładce Miasto i Gmina/ Ochrona Środowiska umieszczony został projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2008 - 2011. Program stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie Gminy Pińczów i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004 roku.

Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Pinczów wraz z Planem
Gospodarki Odpadami jest opracowaniem, które ma za zadanie umożliwienie kompleksowego i efektywnego zarzadzania ochrona srodowiska. Ma on zapewnic niezbedna koordynacje działan proekologicznych w gminie,przyczynic sie do rozwiazania istniejacych problemów w tym zakresie, jakrównież tak ukierunkowac podejmowane działania, aby przeciwdziałać mogacym pojawic sie w przyszłosci zagrożeniom.

W programie uwzględnione zostały zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc we właściwym ukierunkowaniu działań zmierzajacych do zrównoważonego rozwoju gminy.