Archiwum

Powrót do listy aktualności

Projekt dofinansowania „solarów” przeszedł pozytywnie pierwsze oceny 17.09.2009

Trwa procedura oceny i weryfikacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Zarys projektu poddany został pierwszej ocenie formalnej i merytorycznej oraz uzyskał pozytywną ocenę Ambasady Szwajcarii. Aktualnie przygotowywana jest Kompletna Propozycja Projektu w wersji polskiej i angielskiej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Kompletny projekt ma powstać do końca października 2009.

Przypomnijmy, w marcu tego roku Urząd Miejski poinformował mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. To, czy Gmina Pińczów przystąpi do programu uzależnione było od ilości chętnych. Do Urzędu zgłosiło się około 2000 mieszkańców, którzy podpisali deklaracje i wyrazili chęć otrzymania dofinansowania do kolektorów słonecznych w ramach projektu. W związku z tak dużą ilością chętnych Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podpisał porozumienie z innymi gminami w celu wspólnego aplikowania o środki. Ostatecznie 11 podmiotów zawarło partnerstwo i 17 kwietnia 2009 roku złożono w biurze Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zarys projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Zarys Projektu uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceniającej i został poddany dalszej procedurze oceny. Dalsze kroki będą polegały na opracowaniu Kompletnej Propozycji Projektu dla wszystkich gmin partnerskich biorących udział w przedsięwzięciu tj. Gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów, Kije. Opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu, zgodnie z wymogami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, stanowi szczegółowe opracowanie wszystkich aspektów projektu, w tym zasad finansowania, harmonogramu realizacji, kontekstu prawnego, aspektów organizacyjnych i technicznych i innych.

Wnioskowany procent dofinansowania projektu to 75% kosztów kwalifikowanych, 25% pokrywać będą mieszkańcy. Przewidywany termin montażu pierwszych kolektorów na terenie gminy to początek II półrocza 2010 roku.