Archiwum

Powrót do listy aktualności

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęty 05.02.2008

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie przyjął uchwałę o realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008r.

Głównym celem programu jest określenie strategii Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wobec organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji ustawowych zadań  Województwa, służących pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jego mieszkańców.

Program zawiera 7 priorytetów oraz zadania merytoryczne, które w  ramach współpracy  finansowej  podlegać będą  konkursom ofert, a także inne przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach współpracy pozafinansowej w 2008 r. Środki przeznaczone na realizację Programu wynoszą 1 970 000 zł. Największa część - w kwocie 1 350 000 zł - została zaplanowana na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.  

Źródło: sejmik.kielce.pl