Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski 23.04.2008

Samorząd uczniowski Gimnazjum Nr 2 im Adolfa Dygasińskiego z Pińczowa uznany został za najlepszy w  województwie świętokrzyskim spośród gimnazjów, które wzięły udział w I edycji konkursu „Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski”.

I edycja konkursu zorganizowana została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, we współpracy z kuratoriami oświaty.

W dniu 15 kwietnia 2008 r. obradowała Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, składająca się z członka Rady Dzieci i Młodzieży, przedstawiciela Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi nadesłanymi przez komisje powołane w kuratoriach oświaty oraz ich ocenie według regulaminowych kryteriów, wyłoniono zwycięzców w kategorii najlepszy samorząd uczniowski w kategorii gimnazjów (po jednym reprezentującym każde województwo) oraz najlepszy samorząd uczniowski w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (po jednym reprezentującym każde województwo).

Wykaz wyróżnionych samorządów uczniowskich w  konkursie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji - www.men.gov.pl.