Archiwum

Powrót do listy aktualności

Preumowa na zwodociągowanie gminy podpisana 16.03.2009

64 umowy wstępne na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji związanych z ochroną środowiska podpisane zostały dzisiaj w Wojewódzkim Domu Kultury. Przedsięwzięcia związane z budową małych zbiorników retencyjnych, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych czy rekultywacją terenów poprzemysłowych wsparte zostaną kwotą prawie 280 mln złotych. To największe z dotychczas przyznanych dofinansowań w ramach RPO.64 projekty na 280 mln złotych to największa jak do tej pory alokacja. „Sieci wodociągowe i kanalizacyjne to podstawowy standard we współczesnej gospodarce, dlatego na ten bardzo ważny obszar przeznaczamy tak duże pieniądze. Tym bardziej, że na efekty tych projektów czekają mieszkańcy”– podkreślał marszałek Adam Jarubas.

Wśród gmin i organizacji, które podpisały dziś preumowy na dofinansowanie swoich projektów znalazła się także Gmina Pińczów. Projekt „Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów” opiewa na kwotę 5,4 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosić będzie 2 407 320,45 zł (co stanowi 56,72% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).  Projekt obejmie 11 miejscowości na terenie Gminy Pińczów. „Dzięki realizowanemu przez Gminę Pińczów projektowi do ponad 2000 mieszkańców gminy popłynie upragniona woda. Jest to ogromne przedsięwzięcie. W sumie długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie 44,6 km, a długość przyłączy 12 km.” – mówi burmistrz Włodzimierz Badurak. Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w 2009 roku.