Archiwum

Powrót do listy aktualności

Powołano „KLUB 50” 04.08.2008

Wspieranie idei sportowej rywalizacji w duchu zasad fair play oraz roztoczenie opieki i sponsoringu na rzecz klubu sportowego „Ponidzie – Nida” – to główne założenia KLUBU 50. Pod koniec lipca z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka, Prezesa Nowej Doliny Nidy Pana Jacka Koźleckiego, Prezesa Kopalni Gipsu „Leszcze” Pana Leszka Irli oraz Mariusza Auguścika Dyrektora Zakładu Lafarge Gips, przy wsparciu dziennikarza Piłki Nożnej Pana Macieja Cendera, w siedzibie Nowej Doliny Nidy w Gackach doszło do spotkania przedsiębiorców, ludzi biznesu i wszystkich tych, którym nie jest obojętna piłka nożna w regionie.


Powołanie KLUBU 50 ma na celu skonsolidowanie firm działających w naszym regionie, a bliska współpraca między członkami KLUBU ma pomóc w stworzeniu potencjału finansowego i intelektualnego istniejących na terenie podmiotów gospodarczych celem umocnienia ich pozycji na rynku i dalszego rozwoju. Działania związane z powołaniem Klubu są wynikiem awans do drugiej ligi drużyny PKS Ponidzie-Nida Pińczów. Tak wysokie osiągnięcie stwarza nie tylko możliwość rozwoju i promocji dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna, ale również szansę promocji miasta Pińczowa i całego regionu Ponidzia. W tym celu, wzorem innych podobnych inicjatyw, wspierających rozwój kultury fizycznej, powołano KLUB 50.

Już na pierwszym spotkaniu inicjującym założenie Klubu 50, przystąpienie do tej inicjatywy  zadeklarowały firmy z regionu Pińczowa i Buska-Zdroju. Lista firm dostępna będzie w najbliższym czasie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pińczów oraz klubu Ponidzie-Nida.
Członkowie Klubu 50 zobowiązali się do sponsoringu i promocji Ponidzie-Nida – co jest głównym założeniem, jak również do wzajemnego wspierania, reklamowania i przekazywania informacji między współpracującymi firmami.

Szeroko pojęte działania Klubu 50 mają również na celu pomoc w rozwoju Miasta i Gminy Pińczów. Aby skoordynować tę działalność zacieśniono związki z władzami samorządowymi, głównie z Gminą Pińczów dla jak najlepszej promocji miasta i gminy. Burmistrz Włodzimierz Badurak przestawił plany modernizacyjne na lata 2009-2012 całego ośrodka MOSiR wraz z otaczającą go infrastrukturą oraz zadeklarował systematyczne wsparcie finansowe klubu ze środków własnych gminy.

<img src="images/aktualnosci/old/news/8481217840349stadionik.jpg" border="0" alt="" />

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia liczą, że wraz z upływem czasu, rozwojem działalności klubu Pondzie-Nida, Klub 50 będzie zrzeszał coraz więcej przedsiębiorstw i firm pragnących rozwoju piłki nożnej i rozkwitu naszego miasta.
Chętnych zapraszamy do współpracy, każda inicjatywa będzie mile widziana.

Opracował:
Adam Sroka
Dolina Nidy